Personlig träning

Jag har jobbat som skidtränare sedan 2010 och coachat adepter från nybörjare till elit. Personlig träning är för dig som vill utveckla din fysik oavsett nivå. I många fall är det adepter som i vuxen ålder börjat åka skidor, och behöver hjälp med att lägga upp sin träning. Det jag kan hjälpa dig med är att få struktur i träningen, kunskapen om hur skidåkning bör tränas, ökad motivation och även inom kost, vallning och materialvård. Det som krävs av dig är ett intresse av att utvecklas, antingen resultat eller hälsomässigt.
Jag kan erbjuda tre olika program för personlig träning. Detta ingår i programmen:

 

Paket 1
– Ett första möte alternativt telefonsamtal där vi går igenom träningsbakgrund, familje- och arbetssituation, mål och ambitionsnivå med skidåkningen.
– Träningsprogram utformat för dig personligen. Programmen kommer månadsvis.
– 2 stycken teknikpass på rullskidor eller skidor
– Telefon- eller mailkontakt vid behov, tex vid frågor gällande vallning, material, teknik, träning osv.

Paket 1 passar dig som vill ha individuellt anpassad träning under hela året.
Pris 4000 kr exklusive moms. Paket 1 gäller för ett år.

 

Paket 2

– Ett första möte alternativt telefonsamtal där vi går igenom träningsbakgrund, familje- och arbetssituation, mål och ambitionsnivå med skidåkningen.
– Träningsprogram utformat för dig personligen. Programmen kommer månadsvis
– 1 st teknikpass på rullskidor eller skidor
– Telefon eller mailkontakt vid behov, tex vid frågor gällande vallning, material, teknik, träning osv.

Paket 1 passar dig som vill testa en kortare period med individuellt anpassad träning.
Pris 2000 kr exlusive moms. Paket 2 gäller för två månader.


Paket 3
– Ett möte alternativt telefonsamtal där vi går igenom träningsbakgrund, familje- och arbetssituation, mål och ambitionsnivå med skidåkningen.
– Du får tillgång till exempelveckor över hur skidträning bedrivs på din nivå.
– TILLVAL: 1 timmas rull- eller skidlektion

Paket 3 passar dig som vill lära dig mer om hur skidåkning bör tränas, oavsett vilken nivå du befinner dig på.
Pris 1000 kr exklusive moms. Med tillval skidlektion 1300 kr exl moms.